TRENING FUNKCJI WZROKOWYCH

Zaburzenia ruchów gałek ocznych są przyczyną trudności w czytaniu i pisaniu.

OBJAWY ZABURZEŃ FUNKCJI WZROKOWYCH

  • krótki czas fiksacji czyli utrzymania wzroku na kartce, na układance
  • męczliwość oczu
  • zaczerwienienie oczu i pocieranie, czasami łzawienie przy dłuższym rysowaniu, pisaniu, czytaniu
  • problem z mieszczeniem się w liniaturze
  • obniżony poziom grafomotoryczny (brzydkie niewyraźne pismo)
  • niechęć do malowania rysowania, pisania
  • zgłaszanie przez dziecko, że drgają litery, falowanie liniatury
  • mylenie liter, kształtów
  • odwrotne kierunki pisania, np. od prawej do lewej, od dołu do góry
  • pisanie, rysowanie w lustrzanym odbiciu

Bardzo często przyczynami trudności w rozwoju funkcji wzrokowych są zaburzenia integracji sensorycznego; głównie z systemu:
– błędnikowego,
– czucia głębokiego,
– wzrokowego.

Większość dzieci jest prowadzona w terapii integracji sensorycznej w której włączony jest trening ruchów gałek ocznych.