TERAPIA RĘKI

NA CZYM POLEGA TERAPIA RĘKI?

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczenie wrażeń dotykowych i poznawanie dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów ich rozróżniania.

Są to zabawy i ćwiczenia mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi w późniejszym etapie obejmuje też naukę pisania. Przede wszystkim jednak służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.
W ramach terapii poprawiamy napięcie posturalne tzn. wzmacniamy mięśnie brzucha, mięśnie pleców, wzmacniamy równowagę, jak również koordynację ciała. Żeby ładnie rysować, pisać, wycinać, manipulować dziecko musi umieć utrzymać prawidłową postawę ciała i mieć dobrą globalną koordynację.

Motoryka duża -> motoryka mała -> grafomotoryka

Ważny jest trening samoobsługowy, który rodzic wdraża w codzienne życie. Samoobsługa jako główne przygotowanie do rozwoju funkcji manualnych i grafomotorycznych, dlatego, że te same mięśnie biorą udział podczas ubierania będą wykorzystywane do pisania.

Najpierw dziecko uczy się:
1. rozbierania a potem ubierania
2. najpierw dziecko uczy się ubierać spodnie a potem skarpetki
3. chwytanie guzika, zamka czy rzepa przygotowuje palce do trzymania ołówka