TERAPIA LOGOPEDYCZNA I NEUROLOGOPEDYCZNA

TERAPIA LOGOPEDYCZNA I NEUROLOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna zawsze dostosowana jest do możliwości i predyspozycji dziecka. Poprawna umiejętność artykulacji zależna jest od wielu czynników, m.inn. od właściwego funkcjonowania centralnego układu nerwowego, od prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego oraz od właściwego przetwarzania słuchowego.

W naszym gabinecie prowadzimy działania profilaktyczne oraz diagnozę i terapię logopedyczną.

 

KIEDY RODZICE POWINNI UDAĆ SIĘ DO LOGOPEDY?

  • po ukończeniu pierwszego roku życia dziecko nie wymawia żadnych wyrazów
  • po ukończeniu trzeciego roku życia mowa dziecka jest niezrozumiała dla otoczenia
  • po ukończeniu czwartego roku życia dziecko głoski „s” „z” „c” „dz” zamienia na „ś” „ź” „ć” „dź”
  • w piątym roku życia dziecko nie wymawia głosek „sz” „ż” „cz” dż”
  • pod koniec piątego roku życia dziecko nie wymawia głoski „r”
  • dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne
  • ogólny rozwój mowy dziecka w znacznym stopniu odbiega od mowy jego rówieśników

W naszym gabinecie prowadzimy działania profilaktyczne oraz diagnozę i terapię logopedyczną. Terapia logopedyczna zawsze dostosowana jest do możliwości i predyspozycji dziecka.