TERAPIA BAZALNA

CZYM JEST TERAPIA BAZALNA?

Terapia bazalna jest to koncept pedagogiczny i terapeutyczny A. Frohlich’a. Polega na stymulacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych ruchowo,intelektualnie, z Zespołem Aspergera i z Autyzmem.

Terapia bazalna bazuje na szeroko pojętej stymulacji, tj. stymulacji somatycznej (dotyk), stymulacji westybularnej (ruch), stymulacji wibracyjnej (słuch, dotyk), stymulacji oralnej. Proponuje liczne bodźce środowiskowe i doświadczenia wielozmysłowe.

 

CELE TERAPII BAZALNEJ

  • wykształcenie poczucia bezpieczeństwa
  • dostarczanie różnorodnych bodźców poprzez stymulacje: westybularną, wibracyjną, somatyczną oraz oralną
  • normalizacja napięcia mięśniowego
  • regulacja oddechu
  • wzrost koncentracji uwagi

DO KOGO SKIEROWANA JEST TERAPIA?

Przede wszystkim do osób dotkniętych niepełnosprawnością maksymalnie ograniczającą ich własną aktywność, od niemowlęcia w ciężkim stanie do osoby dorosłej z syndromem śmierci klinicznej, ale też dla osób z innymi niepełnosprawnościami np. z autyzmem.

Zajęcia prowadzi certyfikowany terapeuta Paulina Breńska. Zapraszamy!