Szkolenia Recholandia

SZKOLENIA

Szkolenia 2019r –  Aktualny terminarz i program

 

 SZKOLENIA – OFERTA

DIAGNOZA I TERAPIA RĘKI

Termin szkolenia: 13-14.04.2019 (sobota od 10.00 do 17.00, niedziela 9.00-16.00)

Szkolenie przeznaczone jest dla: fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów, rodziców i studentów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki. Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci, które szybko męczą się podczas pisania, rysowania, robią to niechętnie i mają problemy z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego jak również dla dzieci, które mają niską sprawność manualną (np. problem z zapinaniem guzików, wiązaniem butów, lepieniem itp.)
Terapia ręki ma na celu usprawnienie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni.
Zajęcia wzmocnią koncentrację, poprawia koordynację wzrokowo – ruchową, znormalizują funkcje przekraczania linii środka.

Plan szkolenia

 1. Funkcja ręki.
 2. Reprezentacje korowe dla kończyny górnej.
 3. Rozwój ręki w okresie prenatalnym i postprenatalnym.
 4. Anatomia ręki.
 5. Diagnoza motoryki małej w oparciu o całościowy rozwój dziecka.
 6. Testy diagnostyczne.
 7. Funkcje wzrokowe a rozwój ręki.
 8. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego w stosunku do dysfunkcji ręki.
 9. Parę słów o integrowaniu sensorycznym.
 10. Działania terapeutyczne w ujęciu całościowym.
 11. Ćwiczenia motoryki dużej, ćwiczenia motoryki małej wspomagające rozwój ręki.

Szkolenie umożliwia prowadzenie terapii ręki u dziecka

Na szkolenie należy koniecznie zabrać ze sobą:
rękawice narciarskie, opaska na oczy, obuwie na zmianę.

Cena 400 złotych. Liczba miejsc ograniczona

DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU I PROBLEMAMI ZACHOWANIA W ASPEKCIE TEORII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Termin szkolenia: 21-22.09.2019r (sobota 10.00 -18.00,  niedziela 10.00-16.00)

Program szkolenia:
1. Charakterystyka systemów sensorycznych (układ przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny oraz odruchów ATOS, STOS, TOB),
2. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
3. Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami sensorycznymi,
4. Co zrobić z dzieckiem z podejrzeniami zaburzeń integracji sensorycznej,
5. Trudności z koncentracją uwagi u dzieci z trudnościami przetwarzania bodźców sensorycznych,
6. Trudności w nauce pisania, czytania, liczenia,
7. Wzorce zachowań dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
8. Dziecko w stresie,
9. Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami integracji sensorycznej,
10. Organizacja środowiska ucznia z dysfunkcjami integracji sensorycznej.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z metodą integracji sensorycznej w odniesieniu do dzieci z trudnościami w uczeniu i problemami zachowania oraz wprowadzenie w diagnozę zaburzeń SI w celu „wykrycia” u dziecka dysfunkcji integracji sensorycznej. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów.

Na szkolenie należy koniecznie zabrać ze sobą:
obuwie na zmianę, rękawice narciarskie, opaskę na oczy.

Cena szkolenia – 400 złotych. Liczba miejsc ograniczona.

 SPOSOBY WSPOMAGANIA ROZWOJU NIEMOWLĄT

Termin szkolenia – nowy termin już wkrótce

PLAN WARSZTATÓW:

Część I
1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia

 • wskaźniki prawidłowego rozwoju psychoruchowego
 • nieprawidłowości rozwojowe
 • niepokojące objawy rozwoju dziecka
 • proces rozwoju i integracji odruchów ATOS, STOS, TOB
 • nauka obserwacji dziecka – część praktyczna
2. Wpływ porodu na dalszy rozwój dziecka. Poród naturalny, a cięcie cesarskie.
3. Zasady i sposoby pielęgnacji niemowlaka

 • instruktaż pielęgnacyjny – część praktyczna
4. Aktywności i zabawy wspomagające rozwój dziecka

 • wspomaganie integracji odruchów
 • wspomagania rozwoju obustronnej koordynacji
 • wspomaganie rozwoju integracji napięcia mięśniowego
 • wspomaganie rozwoju orientacji w linii środkowej ciała
 • dotyk – noszenie, masowanie, kołysanie jako wpływ wrażeń zmysłowych – zajęcia praktyczne.

Część II
1. Wczesne wspomaganie oralne dziecka wg koncepcji NDT- Bobath – zajęcia praktyczne.
2. Odruchy oralne- norma i patologia.
3. Rozwój mowy dziecka w pierwszym roku życia
4. Praktyka i sposoby stymulacji mowy:

 • czynniki sprzyjające rozwojowi mowy
 • wpływ sposobu oddychania, karmienia , układania do snu a wady wymowy
 • propozycje zabaw stymulujących rozwój języka
 • wpływ zmysłów na rozwój dziecka
 • zajęcia praktyczne

5. Płacz dziecka jako wczesny objaw zaburzeń modulacji sensorycznej

 • zajęcia praktyczne

Warsztaty prowadzone są przez :
mgr Danutę Małgorzatę Kwiatkowską fizjoterapeutę i pedagoga z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą. Terapeuta metod neurorozwojowych. NTD- Bobath, Integracji Sensorycznej, Vojty

Cena 400 złotych. Liczba miejsc ograniczona

 

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU

Recepcja: 508 669 461
Danuta Kwiatkowska: 501 634 472

mail: danutakwiatkowska@reholandia.pl

Danuta Małgorzata Kwiatkowska
Centrum Diagnozy i Terapii
ul. Lengowskiego 19
10- 051 Olsztyn
NIP: 739 102 86 72

Firma mieści się w górnej części lokalu. Wejście od ulicy Lengowskiego.

Opłaty prosimy kierować na numer konta ING: 63 1050 1764 1000 0092 3184 6560
W tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i datę szkolenia.