Szkolenia

AKTUALNY TERMINARZ I PROGRAM SZKOLEŃ 2017-2018 W REHOLANDII.

 

“TERAPIA RĘKI”

Termin szkolenia 19.11.2017r

Szkolenie przeznaczone jest dla: fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów, rodziców i studentów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.
Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci, które szybko męczą się podczas pisania, rysowania, robią to niechętnie i mają problemy z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego jak również dla dzieci, które mają niską sprawność manualną (np. problem z zapinaniem guzików, wiązaniem butów, lepieniem itp.)
Terapia ręki ma na celu usprawnienie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni.
Zajęcia wzmocnią koncentrację, poprawia koordynację wzrokowo – ruchową, znormalizują funkcje przekraczania linii środka.
Szkolenie przeznaczone jest dla: fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów, rodziców i studentów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.

Na szkolenie należy koniecznie zabrać ze sobą:
obuwie na zmianę

Cena 300 złotych. Liczba miejsc ograniczona

 

“DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU I PROBLEMAMI ZACHOWANIA W ASPEKCIE TEORII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.”

Termin szkolenia: 02 – 03.12.2017r

Program szkolenia:
1. Charakterystyka systemów sensorycznych ( układ przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny oraz odruchów ATOS, STOS, TOB),
2. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
3. Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami sensorycznymi,
4. Co zrobić z dzieckiem z podejrzeniami zaburzeń integracji sensorycznej,
5. Trudności z koncentracją uwagi u dzieci z trudnościami przetwarzania bodźców sensorycznych,
6. Trudności w nauce pisania, czytania, liczenia,
7. Wzorce zachowań dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
8. Dziecko w stresie,
9. Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami integracji sensorycznej,
10. Organizacja środowiska ucznia z dysfunkcjami integracji sensorycznej.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z metodą integracji sensorycznej w odniesieniu do dzieci z trudnościami w uczeniu i problemami zachowania oraz wprowadzenie w diagnozę zaburzeń SI w celu „wykrycia” u dziecka dysfunkcji integracji sensorycznej. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów.

na szkolenie należy koniecznie zabrać ze sobą:
obuwie na zmianę, rękawice narciarskie, przepaskę na oczy

Cena 400 złotych. Liczba miejsc ograniczona.

 

„TERAPIA DZIECKA Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY W ASPEKCIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ”

Termin szkolenia: 13 – 14.01.2018r

PLAN WARSZTATÓW:

1. Zastosowanie diagnozy sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy.
2. Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami mowy.
3. Zastosowanie wielozmysłowej stymulacji w celu uruchomienia mowy czynnej.
4. Funkcja ręki a rozwój mowy.
5. Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego jako ważny  czynnik w rozwoju mowy.

Cena 380 zł. Liczba miejsc ograniczona.

 

PLAN WARSZTATÓW:

1. Narzedzia diagnostyczne
2. Metody i formy pracy wykorzystywane w terapii z dzieckiem ze
spektrum autyzmu
3. Formy wspolpracy z rodzicami dziecka objetego terapia.
4. Diagnoza sensoryczna.
5.Wielozmyslowe oddzialywania jako forma regulacji zachowań
autystycznych

 

“SPOSOBY WSPOMAGANIA ROZWOJU NIEMOWLĄT”

Szkolenie również dla rodziców

Termin szkolenia: 07 – 08.04.2018

PLAN WARSZTATÓW:
I CZĘŚĆ
1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia
   -wskaźniki prawidłowego rozwoju psychoruchowego
   -nieprawidłowości rozwojowe
   -niepokojące objawy rozwoju dziecka
   -proces rozwoju i integracji odruchów ATOS, STOS, TOB
   -nauka obserwacji dziecka – część praktyczna
2. Wpływ porodu na dalszy rozwój dziecka. Poród naturalny, a cięcie cesarskie.
3. Zasady i sposoby pielęgnacji niemowlaka
   -instruktaż pielęgnacyjny – część praktyczna
4. Aktywności i zabawy wspomagające rozwój dziecka
    -wspomaganie integracji odruchów
    -wspomagania rozwoju obustronnej koordynacji
    -wspomaganie rozwoju integracji napięcia mięśniowego
    -wspomaganie rozwoju orientacji w linii środkowej ciała
   -dotyk – noszenie, masowanie, kołysanie jako wpływ wrażeń zmysłowych – zajęcia praktyczne.
II CZĘŚĆ
1. Wczesne wspomaganie oralne dziecka wg koncepcji NDT- Bobath – zajęcia praktyczne.
2. Odruchy oralne- norma i patologia.
3. Rozwój mowy dziecka w pierwszym roku życia
4. Praktyka i sposoby stymulacji mowy:
   -czynniki sprzyjające rozwojowi mowy
   -wpływ sposobu oddychania, karmienia , układania do snu a wady wymowy
   -propozycje zabaw stymulujących rozwój języka
   -wpływ zmysłów na rozwój dziecka
   -zajęcia praktyczne
5. Płacz dziecka jako wczesny objaw zaburzeń modulacji sensorycznej
    -zajęcia praktyczne

Warsztaty prowadzone są przez :
mgr Danutę Małgorzatę Kwiatkowską fizjoterapeutę i pedagoga z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą.Terapeuta metod neurorozwojowych. NTD- Bobath, Integracji Sensorycznej, Vojty

Cena 400 złotych. Liczba miejsc ograniczona

 

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU

Recepcja: 508 669 461
Danuta Kwiatkowska: 501 634 472

mail: danutakwiatkowska@reholandia.pl

Danuta Małgorzata Kwiatkowska
Centrum Diagnozy i Terapii
ul. Lengowskiego 19
10- 051 Olsztyn
NIP: 739 102 86 72

Firma mieści się w górnej części lokalu.Wejście od ulicy Lengowskiego.

Opłaty prosimy kierować na numer konta ING: 63 1050 1764 1000 0092 3184 6560
w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i datę szkolenia.