Szkolenia

 

AKTUALNY TERMINARZ I PROGRAM SZKOLEŃ W REHOLANDII

 

SZKOLENIE DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU I PROBLEMAMI ZACHOWANIA W ASPEKCIE TEORII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

   Termin szkolenia: 08- 09.04.2017 (sobota od 10-18, niedziela od 10-16)

     Program szkolenia:
    1. Charakterystyka systemów sensorycznych ( układ przedsionkowy, dotykowy, proprioceptywny oraz odruchów ATOS, STOS, TOB),
    2. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
    3. Jak rozpoznać dziecko z zaburzeniami sensorycznymi,
    4. Co zrobić z dzieckiem z podejrzeniami zaburzeń integracji sensorycznej,
    5. Trudności z koncentracją uwagi u dzieci z trudnościami przetwarzania bodźców sensorycznych,
    6. Trudności w nauce pisania, czytania, liczenia,
    7. Wzorce zachowań dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
    8. Dziecko w stresie,
    9. Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami integracji sensorycznej,
    10. Organizacja środowiska ucznia z dysfunkcjami integracji sensorycznej.

    Celem szkolenia jest zapoznanie się z metodą integracji sensorycznej w odniesieniu do dzieci z trudnościami w uczeniu i problemami zachowania oraz wprowadzenie w diagnozę zaburzeń SI w celu „wykrycia” u dziecka dysfunkcji integracji sensorycznej. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pedagogów przedszkolnych i szkolnych, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów.

Cena 350 zł
   

Na szkolenie należy zabrać  obuwie na zmianę. Przewidziany obiad w cenie 15 zł

 Zgłoszenie pod numerem telefonu 501 634 472 Danuta Kwiatkowska

 

REHOLANDIA
Danuta Małgorzata Kwiatkowska
Centrum Diagnozy i Terapii
ul. Lengowskiego 19
10- 051 Olsztyn

Recepcja: 508 669 461
Danuta Kwiatkowska: 501 634 472

mail: danutakwiatkowska@reholandia.pl

NIP: 739 102 86 72
Regon: 510343120

Firma mieści się w górnej części lokalu.Wejście od ulicy Lengowskiego.

 

Opłaty prosimy kierować do dnia 15.03.2017 na numer konta ING:

    63 1050 1764 1000 0092 3184 6560

   w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i datę szkolenia.             

 

 

SZKOLENIE TERAPIA RĘKI

Termin szkolenia 21.05.2017  ( niedziela od 10-18)

 
Szkolenie przeznaczone jest dla: fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów, rodziców i studentów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.
Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci, które szybko męczą się podczas pisania, rysowania, robią to niechętnie i mają problemy z prawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego jak również dla dzieci, które mają niską sprawność manualną (np. problem z zapinaniem guzików, wiązaniem butów, lepieniem itp.)
 Terapia ręki ma na celu usprawnienie małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni.
Zajęcia wzmocnią koncentrację, poprawia koordynację wzrokowo – ruchową, znormalizują funkcje przekraczania linii środka.

Cena 250 zł

 Na szkolenie należy zabrać  obuwie na zmianę, rękawice narciarskie i opaskę na oczy. Przewidziany obiad w cenie 15 zł

 Zgłoszenie pod numerem telefonu 501 634 472 Danuta Kwiatkowska

REHOLANDIA
Danuta Małgorzata Kwiatkowska
Centrum Diagnozy i Terapii
ul. Lengowskiego 19
10- 051 Olsztyn

Recepcja: 508 669 461
Danuta Kwiatkowska: 501 634 472

mail: danutakwiatkowska@reholandia.pl

NIP: 739 102 86 72
Regon: 510343120

Firma mieści się w górnej części lokalu.Wejście od ulicy Lengowskiego.

 

Opłaty prosimy kierować do dnia 30.04.2017 na numer konta ING:

    63 1050 1764 1000 0092 3184 6560

   w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i datę szkolenia.            

 

 

SZKOLENIE  SPOSOBY WSPOMAGANIA ROZWOJU NIEMOWLĄT

Termin szkolenia 22-23.04.2017  (sobota od 10-16, niedziela od 9-15)

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów jak  również dla rodziców.

     Termin szkolenia:
        PLAN WARSZTATÓW:
        I CZĘŚĆ
        1. Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka w 1 roku życia
            wskaźniki prawidłowego rozwoju psychoruchowego
            nieprawidłowości rozwojowe
            niepokojące objawy rozwoju dziecka
            proces rozwoju i integracji odruchów ATOS, STOS, TOB
            nauka obserwacji dziecka – część praktyczna
        2. Wpływ porodu na dalszy rozwój dziecka. Poród naturalny, a cięcie cesarskie.
        3. Zasady i sposoby pielęgnacji niemowlaka
            instruktaż pielęgnacyjny – część praktyczna
        4. Aktywności i zabawy wspomagające rozwój dziecka
            wspomaganie integracji odruchów
            wspomagania rozwoju obustronnej koordynacji
            wspomaganie rozwoju integracji napięcia mięśniowego
            wspomaganie rozwoju orientacji w linii środkowej ciała
            dotyk – noszenie, masowanie, kołysanie jako wpływ wrażeń zmysłowych – zajęcia praktyczne.
        II CZĘŚĆ
        1. Wczesne wspomaganie oralne dziecka wg koncepcji NDT- Bobath – zajęcia praktyczne.
        2. Odruchy oralne- norma i patologia.
        3. Rozwój mowy dziecka w pierwszym roku życia
        4. Praktyka i sposoby stymulacji mowy:
            czynniki sprzyjające rozwojowi mowy
            wpływ sposobu oddychania, karmienia , układania do snu a wady wymowy
            propozycje zabaw stymulujących rozwój języka
            wpływ zmysłów na rozwój dziecka
            zajęcia praktyczne
        5. Płacz dziecka jako wczesny objaw zaburzeń modulacji sensorycznej
            zajęcia praktyczne
         
        Warsztaty prowadzone są przez :
            mgr Danutę Małgorzatę Kwiatkowską fizjoterapeutę i pedagoga z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą. Terapeuta metod neurorozwojowych. NTD- Bobath, Integracji Sensorycznej, Vojty

Cena 400zł

Na szkolenie należy zabrać  obuwie na zmianę, ubranka niemowlęce i lalkę. Przewidziany obiad w cenie 15 zł

 Zgłoszenie pod numerem telefonu 501 634 472 Danuta Kwiatkowska

REHOLANDIA
Danuta Małgorzata Kwiatkowska
Centrum Diagnozy i Terapii
ul. Lengowskiego 19
10- 051 Olsztyn

Recepcja: 508 669 461
Danuta Kwiatkowska: 501 634 472

mail: danutakwiatkowska@reholandia.pl

NIP: 739 102 86 72
Regon: 510343120

Firma mieści się w górnej części lokalu.Wejście od ulicy Lengowskiego.

Opłaty prosimy kierować do dnia 31.03.2017 na numer konta ING:

    63 1050 1764 1000 0092 3184 6560

   w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i datę szkolenia.           

 

 

SZKOLENIE TERAPIA DZIECKA Z ZABURZENIEM ROZWOJU
 MOWY W ASPEKCIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Termin szkolenia 25-26.03.2017 (sobota od 10-16, niedziela od 9-15)

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów jak również dla rodziców.

 

1. Zastosowanie diagnozy sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy
2. Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci z zaburzeniami mowy
3.Zastosowanie wielozmysłowej stymulacji w celu uruchomienia mowy
   czynnej.
4. Funkcja ręki a rozwój mowy
5. Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego jako ważny
   czynnik w rozwoju mowy. 

Cena: 380 zł

Na szkolenie należy zabrać  obuwie na zmianę. Przewidziany obiad w cenie 15 zł

 Zgłoszenie pod numerem telefonu 501 634 472 Danuta Kwiatkowska

REHOLANDIA
Danuta Małgorzata Kwiatkowska
Centrum Diagnozy i Terapii
ul. Lengowskiego 19
10- 051 Olsztyn

Recepcja: 508 669 461
Danuta Kwiatkowska: 501 634 472

mail: danutakwiatkowska@reholandia.pl

NIP: 739 102 86 72
Regon: 510343120

Firma mieści się w górnej części lokalu.Wejście od ulicy Lengowskiego.

Opłaty prosimy kierować do dnia 01.03.2017 na numer konta ING:

    63 1050 1764 1000 0092 3184 6560

   w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i datę szkolenia.          

 

 

 SZKOLENIE PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM W ASPEKCIE
TERAPII PEDAGOGICZNEJ I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Termin szkolenia25-26.02.2017 (sobota od 10-16, niedziela od 9-15)

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Narzędzia diagnostyczne
2. Metody i formy pracy wykorzystywane w terapii z dzieckiem ze  
    spektrum autyzmu
3. Formy współpracy z rodzicami dziecka objętego terapia.
4. Diagnoza sensoryczna.
5. Wielozmysłowe oddziaływania jako forma regulacji zachowań
   autystycznych  

Cena: 380 zł

Na szkolenie należy zabrać  obuwie na zmianę. Przewidziany obiad w cenie 15 zł

 Zgłoszenie pod numerem telefonu 501 634 472 Danuta Kwiatkowska

REHOLANDIA
Danuta Małgorzata Kwiatkowska
Centrum Diagnozy i Terapii
ul. Lengowskiego 19
10- 051 Olsztyn

Recepcja: 508 669 461
Danuta Kwiatkowska: 501 634 472

mail: danutakwiatkowska@reholandia.pl

NIP: 739 102 86 72
Regon: 510343120

Firma mieści się w górnej części lokalu.Wejście od ulicy Lengowskiego.

Opłaty prosimy kierować do dnia10.02.2017 na numer konta ING:

    63 1050 1764 1000 0092 3184 6560

   w tytule: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i datę szkolenia.       

 

Szkolenia   prowadzone są przez :

mgr Danutę Małgorzatę Kwiatkowską fizjoterapeutę i pedagoga z dwudziestoletnim  stażem pracy z dziećmi i młodzieżą.
Terapeuta metod neurorozwojowych NTD- Bobath, NTD – Bobath-Baby,
diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, diagnosta i terapeuta centralnego przetwarzania słuchowego wraz z współpracownikami.