Centrum diagnozy i Terapii Reholandia

SPECJALIŚCI

Specjaliści w Centrum Diagnozy i Terapii

 

Danuta Kwiatkowska Centrum doagnozy i Reholandia Reholandia

DANUTA MAŁGORZATA KWIATKOWSKA-KMIOŁEK

Magister Fizjoterapii,
Terapeutka NDT- Bobath,
Terapeuta NDT-Bobath Baby
Diagnosta i terapeuta metody Vojty
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej
Diagnosta i terapeuta Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego
Diagnosta i terapeuta funkcji wzrokowych.
Diagnosta i Terapeuta wad postawy i skolioz
Terapeuta metody czaszkowo-krzyżowej moduł I

 

Wykształcenie

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu.
Pedagogiczne Studia Podyplomowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

Kursy i szkolenia podyplomowe

Metoda Integracji Sensorycznej- stopień I
Metoda Integracji Sensorycznej- stopień II
NDT Bobath
NDT Bobath po raz drugi ( w charakterze asystenta)
NDT Bobath Baby dla niemowląt
Kinesiology Taping
Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci do trzeciego roku życia
Metoda FED- terapia usprawniania skolioz i wad postawy
Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem ustno- twarzowej terapii regulującej nieprawidłowe napięcie mięśniowe
Neurokinezjologiczna rehabilitacja dzieci w oparciu o koncepcję Vojty cz. I
Neurokinezjologiczna rehabilitacja dzieci w oparciu o koncepcję Vojty cz. II
Terapia Integracji Sensorycznej u dzieci z problemami szkolnymi
Diagnoza i terapia SI małego dziecka
Terapia Ręki
Johansen IAS- Indywidualna Stymulacja Słuchu
Szkolenie “Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I
Szkolenie “Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych”
Terapia czaszkowo-krzyżowa
Koncepcja S-E-T
Osteopatia
Certyfikat „Przegląd metod i wykorzystanie elementów terapii manualnej w wadach postawy, skoliozach i wadach stóp”
Certyfikat: Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych
Terapia manualna w logopedii

 

KAMILA MĄDRA

Magister fizjoterapii
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie

Kursy i szkolenia podyplomowe

Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg. integracji odruchów dr Sally Goddard
Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w aspekcie Integracji Sensorycznej
Zastosowanie Integracji Sensorycznej u Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi
Terapia Ręki
FITS- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
Trudne zachowania u osób z Autyzmem.
“Wspomaganie rozwoju niemowląt”
Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej- Stopień I
Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej- Stopień II
Masaż Shantala
Terapia manualna FDM
FDM Neuro
Certyfikat „Przegląd metod i wykorzystanie elementów terapii manualnej w wadach postawy, skoliozach i wadach stóp”

 

EWELINA GRAŻEWICZ

Magister fizjoterapii
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie

Kursy i szkolenia podyplomowe

Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w aspekcie Integracji Sensorycznej
Zastosowanie Integracji Sensorycznej u Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi
Terapia Ręki I stopień
Terapia Ręki II stopień -dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością
Dobry start mojego dziecka
Trudne zachowania u osób z Autyzmem.
PNF Basic
“Wspomaganie rozwoju niemowląt”
Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej- Stopień I
Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej- Stopień II
Kinezjotaping
Certyfikat „Przegląd metod i wykorzystanie elementów terapii manualnej w wadach postawy, skoliozach i wadach stóp”

 

 

DANUTA JABŁOŃSKA

Magister Fizjoterapii
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie

Kursy i szkolenia podyplomowe

Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej kurs SI I i II stopnia
Kinezjologia edukacyjna “Brain Gym”
Radosna Kinezjologia ” Integracja odruchów pozycyjnych i dynamicznych w zabawach i tańcach integracyjnych”
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Instruktor Nordic Walking
Podstawy terapii Neurac 1 przy użyciu aparatów Redcord
Staw kolanowy- patologie, diagnostyka, zasady leczenia
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą Mckenzie A
Terapia manualna FDM
FDM Neuro
Certyfikat „Przegląd metod i wykorzystanie elementów terapii manualnej w wadach postawy, skoliozach i wadach stóp”

 

Ewa Czech

EWA CZECH

Magister fizjoterapii.

Wykształcenie

Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im J. Rusieckiego
Odbyła staż absolwencki w Klinice Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Olsztynie. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, pomagając w
organizacji i przeprowadzaniu obozów oraz zajęć ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych po
urazach i chorobach rdzenia kręgowego. Odbyła ponad 1000 godzin praktyk zawodowych, m. in. w
Centrum Postawy Ciała Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie,
Poliklinice MSW Olsztyn. Swoją wiedzę i umiejętności rozwija systematycznie uczestnicząc w
kursach i szkoleniach, kształcąc się w kierunku diagnostyki i leczenia wad postawy ciała dzieci oraz
dorosłych.

Ukończone kursy

Kurs Kinesio Taping (KT1 & KT2)
Kurs masażu klasycznego
Szkolenie kadry chodzącej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 2014
PNF Basic
SI I stopień
Terapia ręki
Certyfikat „Przegląd metod i wykorzystanie elementów terapii manualnej w wadach postawy, skoliozach i wadach stóp”

 

Nina Prychodko

NINA PRYCHODKO

Surdopedagog, Oligofrenopedagog, diagnosta pedagogiczny, terapeuta pedagogiczny

Wykształcenie

Kolegium Nauczycielskie w Szczytnie – Nauczanie początkowe z Informatyką (st. licencjackie)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie – Nauczanie początkowe (st. magisterskie)
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie – Oligofrenopedagogika (st. podyplomowe)
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie – Edukacja elementarna (st. podyplomowe)
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J.Rusieckiego –Surdopedagogika (st. podyplomowe)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Diagnostyka i Terapia Psychopedagogiczna (st. podyplomowe)

Ukończone kursy i szkolenia

PCTP w Koszalinie- Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
PCTP w Koszalinie- Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych
PCTP w Koszalinie – Konstrukcja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego w odniesieniu do diagnozy według PEP-R
Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów- I i II st. Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”® Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison
Pediatryczne Centrum Rehabilitacji „Reholandia” w Olsztynie Dziecko z trudnościami w uczeniu i problemami zachowania w aspekcie teorii integracji sensorycznej
Pediatryczne Centrum Rehabilitacji „Reholandia” w Olsztynie Terapia ręki

 

 

 

Anna Siekierska

ANNA SIEKIERSKA

Terapeuta czaszkowo – krzyżowy

Wykształcenie

Absolwentka Pedagogicznych Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko –Mazurskim.

Ukończone kursy i szkolenia

Kurs I stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej,
Kurs II stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej (pływy i pulsacje),
Kurs III stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej (zaawansowane techniki terapii czaszkowo-krzyżowej),
Kurs IV stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej (trauma i terapie – równoważenie układu nerwowego),
Kurs V stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej (zasady pracy terapeutycznej z dziećmi),
Kurs VI stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej (embriologia, praca z kobietą w ciąży, płodem i
niemowlęciem),
Warsztat zaawansowanych technik terapii czaszkowo-krzyżowej (układ odpornościowy – anatomia, fizjologia i terapia),
Szkolenie z zakresu „Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym – wybrane problemy.
Jak wspierać rozwój Psychoseksualny?”
Warsztat w zakresie CHIRURGII FANTOMOWEJ i jej zastosowania w zaburzeniach i urazach układu ruchu.

AGATA KOZŁOWSKA

Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej
Nauczyciel tarapii pedagogicznej
Oligofrenopedagog
Nauczyciel wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie – Studia Podyplomowe, kierunek: Integracja Sensoryczna
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Studia Podyplomowe, kierunek oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie – studia magisterskie, kierunek: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana

Ukończone kursy i szkolenia

Szkolenie Podstawy diagnozowania i terapii osób upośledzonych umysłowo
Warsztaty metodyczne Konstrukcja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutyczny w oparciu o diagnozę funkcjonalną PEP-R
Zajęcia warsztatowe Jak zwiększyć skuteczność uczenia się,
Szkolenie Alternatywne formy terapii: Muzyka- Plastyka- Śmiech,
Szkolenie MAKATON z Programu rozwoju komunikacji, Poziom 1-2-3
Szkolenie superwizyjne System motywacyjny, czyli jak wzmacniać swoje dziecko
3-stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem,
Szkolenie Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną- podstawy TSR ( Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach),
Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju,
Szkolenie Wspomaganie rozwoju dziecka młodszego w szkole
Szkolenie Trudności w uczeniu się dzieci w aspekcie teorii Integracji Sensorycznej
Kurs doskonalący: Dysleksja Rozwojowa. Podstawy teoretyczne oraz diagnoza psychologiczna dysleksji rozwojowej
Kurs Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I
Szkolenie Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej,
Szkolenie Elementy podstaw Systemu Edukacji Przez Ruch ( edukacja polisensoryczna)
Szkolenie Terapia ręki w edukacji elementarnej.

 

MAGDALENA OLEWNICZAK

Magister Fizjoterapii

Wykształcenie

Olsztyńska Szkoła Wyższa w Olsztynie im.Józefa Rusieckiego. Wydział: Fizjoterapia

Ukończone kursy i szkolenia

Podstawy procesów integracji sensorycznej w rozwoju dziecka
Dziecko z trudnościami w uczeniu i w problemach zachowania w aspekcie integracji sensorycznej
Terapia Ręki
Zaburzenia integracji sensorycznej u dziecka z autyzmem
Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza – terapia – masaż.
Kinezjotaping
Certyfikat „Przegląd metod i wykorzystanie elementów terapii manualnej w wadach postawy, skoliozach i wadach stóp”

 

 

WIESŁAWA DĄBROWSKA

Terapeuta metody TRE
Psycholog, coach ACC ICF, provider TRE & AE;

TRE & AE; to metoda uwalniania napięć mięśniowych i emocji powstałych wskutek chronicznego stresu oraz przeżyć traumatycznych opracowana przez dr Davida Bereceli.
Provider, czyli osoba przeszkolona w zakresie stosowania tej metody, podczas kilku spotkań pomaga w opanowaniu jej , by klient potem samodzielnie ćwiczył w domu.