Specjaliści

 

kwiacia__640_x_480_

 

 

 

 

 

DANUTA KWIATKOWSKA
Magister Fizjoterapii,
Terapeutka NDT- Bobath, NDT-Bobath Baby
Diagnosta i terapeuta metody Vojty
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej
Diagnosta i terapeuta Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego
Diagnosta i terapeuta funkcji wzrokowych.
Diagnosta i Terapeuta wad postawy i skolioz
Terapeuta metody czaszkowo-krzyżowej

WYKSZTAŁCENIE:
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu.
Pedagogiczne Studia Podyplomowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

KURSY I SZKOLENIA PODYPLOMOWE:

1996 Neurokinezjologiczna rehabilitacja dzieci w oparciu o koncepcję Vojty cz. I
1997 Neurokinezjologiczna rehabilitacja dzieci w oparciu o koncepcję Vojty cz. II
2000 Metoda Integracji Sensorycznej- stopień I
2001 Metoda Integracji Sensorycznej- stopień II
2004 Koncepcja S-E-T
2005 NDT Bobath
2007 Kinesiology Taping
2008 Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci do trzeciego roku życia
2008 Metoda FED- terapia usprawniania skolioz i wad postawy
2008 NDT Bobath po raz drugi ( w charakterze asystenta)
2008 Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem ustno- twarzowej terapii regulującej nieprawidłowe napięcie mięśniowe
2009 NDT Bobath Baby
2010 Terapia Integracji Sensorycznej u dzieci z problemami szkolnymi
2011 Diagnoza i terapia SI małego dziecka
2011 Terapia Ręki
2011 Johansen IAS- Indywidualna Stymulacja Słuchu
2013 Szkolenie “Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I
2014 Szkolenie “Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych”
2016 Terapia czaszkowo-krzyżowa

 

 

kamila_madra

KAMILA MĄDRA
Magister fizjoterapii
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

WYKSZTAŁCENIE:
Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie

KURSY I SZKOLENIA PODYPLOMOWE:
2011 Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
2011 Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg. integracji odruchów dr Sally Goddard
2011 Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w aspekcie Integracji Sensorycznej
2011 Zastosowanie Integracji Sensorycznej u Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi
2011 Terapia Ręki
2011 FITS- Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
2012 Trudne zachowania u osób z Autyzmem.
2012 “Wspomaganie rozwoju niemowląt”
2012 Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej- Stopień I
2014 Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej- Stopień II

 

 

 

grazewicz-ewelina-2

EWELINA GRAŻEWICZ

Magister fizjoterapii
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

WYKSZTAŁCENIE:
Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie

KURSY I SZKOLENIA PODYPLOMOWE:

2011 Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
2011 Trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w aspekcie Integracji Sensorycznej
2011 Zastosowanie Integracji Sensorycznej u Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi
2011 Terapia Ręki I stopień
2011 Terapia Ręki II stopień -dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością
2011 Dobry start mojego dziecka
2012 Trudne zachowania u osób z Autyzmem.
2012  PNF Basic
2012 “Wspomaganie rozwoju niemowląt”
2013 Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej- Stopień I
2015 Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej- Stopień II

 

 

 

 

 

danuta-jablonska-ok

 

DANUTA JABŁOŃSKA
Magister Fizjoterapii
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

WYKSZTAŁCENIE
Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie

KURSY I SZKOLENIA PODYPLOMOWE:
Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej kurs SI I i II stopnia
Kinezjologia edukacyjna “Brain Gym”
Radosna Kinezjologia ” Integracja odruchów pozycyjnych i dynamicznych w zabawach i tańcach integracyjnych”
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Instruktor Nordic Walking
Podstawy terapii Neurac 1 przy użyciu aparatów Redcord
Staw kolanowy- patologie, diagnostyka, zasady leczenia
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą Mckenzie A

 

 
 

brenska-paulina

PAULINA BREŃSKA
Terapeuta Integracji Sensorycznej,
Terapeuta Bazalny
Oligofrenopedagog
Terapeuta pedagogiczny
Terapeuta Sensoplastyki

WYKSZTAŁCENIE:
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

KURSY I SZKOLENIA PODYPLOMOWE:
2016 Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
2010 Oligofrenopedagogika
2007 IX Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

 

 

 

 

ewazdj__ciema__e

EWA CZECH
Magister fizjoterapii.

WYKSZTAŁCENIE
Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im J. Rusieckiego

Odbyła staż absolwencki w Klinice Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego w Olsztynie. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, pomagając w
organizacji i przeprowadzaniu obozów oraz zajęć ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych po
urazach i chorobach rdzenia kręgowego. Odbyła ponad 1000 godzin praktyk zawodowych, m. in. w
Centrum Postawy Ciała Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie,
Poliklinice MSW Olsztyn. Swoją wiedzę i umiejętności rozwija systematycznie uczestnicząc w
kursach i szkoleniach, kształcąc się w kierunku diagnostyki i leczenia wad postawy ciała dzieci oraz
dorosłych.

UKOŃCZONE KURSY:
Kurs Kinesio Taping (KT1 & KT2)
Kurs masażu klasycznego
Szkolenie kadry chodzącej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji 2014
W trakcie:
PNF Basic
SI I stopień

 

 

 

 

nina_p___foto

NINA PRYCHODKO
Surdopedagog, Oligofrenopedagog, diagnosta pedagogiczny, terapeuta pedagogiczny

WYKSZTAŁCENIE:
1997 r. Kolegium Nauczycielskie w Szczytnie – Nauczanie początkowe z Informatyką (st. licencjackie)
1999 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie – Nauczanie początkowe (st. magisterskie)
2002 r. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie – Oligofrenopedagogika (st. podyplomowe)
2003 r. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie – Edukacja elementarna (st. podyplomowe)
2007 r. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J.Rusieckiego –Surdopedagogika (st. podyplomowe)
2011 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Diagnostyka i Terapia Psychopedagogiczna (st. podyplomowe)

UKOŃCZONE KURSY i SZKOLENIA:
2008 r. PCTP w Koszalinie- Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
2008 r. PCTP w Koszalinie- Diagnoza Profilu Rozwojowego Młodzieży i Osób Dorosłych o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2008 r. PCTP w Koszalinie – Konstrukcja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego w odniesieniu do diagnozy według PEP-R
2012 Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów- I i II st. Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”® Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison
2014 Pediatryczne Centrum Rehabilitacji „Reholandia” w Olsztynie Dziecko z trudnościami w uczeniu i problemami zachowania w aspekcie teorii integracji sensorycznej
2014 Pediatryczne Centrum Rehabilitacji „Reholandia” w Olsztynie Terapia ręki

 

 

 

 

jakobiak-ok-2

MONIKA JAKÓBIAK
Magister Pedagogiki i Filologii polskiej
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

WYKSZTAŁCENIE:
Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

KURSY I SZKOLENIA:
Terapia Ręki
Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
Kurs animatora
Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Metoda integracji sensorycznej w terapii dzieci autystycznych
Dziecko z trudnościami w uczeniu i problemami zachowania  w aspekcie integracji sensorycznej

 

 

 

 

ania-siekierska-ok

 

ANNA SIEKIERSKA
Terapeuta czaszkowo – krzyżowy
Absolwentka Pedagogicznych Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko –Mazurskim.

KURSY I SZKOLENIA:
Kurs I stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej,
Kurs II stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej (pływy i pulsacje),
Kurs III stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej (zaawansowane techniki terapii czaszkowo-krzyżowej),
Kurs IV stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej (trauma i terapie – równoważenie układu nerwowego),
Kurs V stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej (zasady pracy terapeutycznej z dziećmi),
Kurs VI stopnia terapii czaszkowo-krzyżowej (embriologia, praca z kobietą w ciąży, płodem i    
niemowlęciem),
Warsztat zaawansowanych technik terapii czaszkowo-krzyżowej (układ odpornościowy – anatomia, fizjologia    i terapia),
Szkolenie z zakresu „Seksualność dzieci w wieku przedszkolnym – wybrane problemy.
Jak wspierać rozwój Psychoseksualny?”
Warsztat w zakresie CHIRURGII FANTOMOWEJ i jej zastosowania w zaburzeniach i urazach układu ruchu.

 

 

 

 

ania-jedrzej

ANNA JĘDRZEJEK

Magister Fizjoterapii
Podyplomowe Studia Pedagogiczne
Instruktor Rekreacji Ruchowej o specjalności: profilaktyka w bólach kręgosłupa
Instruktor Rekreacji Ruchowej Osób Niepełnosprawnych  

 

KURSY I SZKOLENIA:

Szkolenie z zakresu Aktywnej Rehabilitacji
Biofeetback
Masaż leczniczy
Szkolenie Terapia Reki
Szkolenie”Zastosowanie integracji sensorycznej u dziecka autystycznego”
Szkolenie ” Zachowanie dziecka w aspekcie integracji sensorycznej”.
Szkolenie “Skoliozy i wady postawy u dzieci”.

 

 

 

 

 karolina-zachlowska

KAROLINA ZACHŁOWSKA
Licencjat fizjoterapii
Technik masażysta-2-letnie Studium Masażu

KURSY I SZKOLENIA:

Masaż klasyczny
Masaż segmentarny
Masaż tkanek głębokich
Masaż leczniczy
Masaż wybranych w wybranych jednostkach chorobowych
Masaż dla kobiet w ciąży
Drenaż limfatyczny
Refleksoterapia
Masaż gorącymi kamieniami
Masaż stemplami ziołowymi
Szkolenie Terapia Ręki

 

 

 

fotka-kamila

Kamila Brzezińska
Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej
Magister filologii polskiej – specjalność nauczycielska
Dyplomowany logopeda

Wykształcenie:
Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie, Klinika Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, kierunek: filologia polska
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Podyplomowe Studia z Logopedii

Ukończone kursy:
– Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dziecka w szkole podstawowej
– Menadżer EN. Warsztaty Efektywnej Nauki
– ADHD – jak sobie z nim radzić na lekcjach języka polskiego
– Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia z szerokiego spektrum autyzmu (w zespołem aspergera) w warunkach klasy ogólnodostępnej oraz klasy integracyjnej
– Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
-„Lions – Quest” Sztuka dojrzewania – warsztaty metodyczne wprowadzające do nauczania programu umiejętności życiowych i profilaktyki uzależnień
– kurs Europejskiej Rady Resuscytacji „BLS/AED PROVIDER KURS”

 

 

WIESŁAWA DĄBROWSKA

Terapeuta metody TRE
Psycholog, coach ACC ICF, provider  TRE & AE;

 

TRE & AE;  to metoda uwalniania napięć mięśniowych i emocji powstałych wskutek  chronicznego stresu oraz przeżyć traumatycznych opracowana  przez dr Davida Bereceli.
Provider, czyli osoba przeszkolona w zakresie stosowania  tej metody, podczas kilku spotkań pomaga w  opanowaniu  jej , by klient potem samodzielnie ćwiczył  w domu.