REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

CZYM JEST REHABILITACJA NEUROLOGICZNA?

Rehabilitacja neurologiczna to przywracanie Pacjentowi temu małemu i temu dużemu utraconych funkcji:
1) W zakresie funkcji narządu ruchu,
2) funkcji poznawczych,
3) mowy.

Przeznaczona jest dla dzieci po uszkodzeniu centralnego układu nerwowego (mózgu):

  • w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego
  • choroby neurologicznych
  • zespołów genetycznych
  • dla dorosłych po przebytych urazach mózgo – czaszkowych, udarach mózgu