REHABILITACJA METODĄ NDT-BOBATH

NA CZYM POLEGA REHABILITACJA METODĄ NDT-BOBATH

Rehabilitacja metodą NDT-Bobath/Baby przeznaczona jest dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

 

Metoda NDT- Baby – jest to neurorozwojowa metoda przeznaczona dla niemowląt z:

 • zaburzonym napięciem mięśniowym, obniżonym lub wzmożonym
 • asymetrią ciała,
 • problemami ruchowymi spowodowanymi różnymi chorobami
 • uszkodzeniami splotu barkowego
 • kreczu szyi
 • uszkodzeniami mózgu
 • zespołami genetycznymi

Usprawnianie metodą NDT-Bobath- Baby jest ważną terapią u niemowląt, ponieważ aktywności ruchowe mogą być włączone w rozkład dnia. Prawidłowa pielęgnacja- noszenie, karmienie, przewijanie, zabawy są naturalnym sposobem wspomagania rehabilitacji. Rodzice biorą udział w przebiegu terapii. Natomiast nie zaburza ona interakcji rodzic- dziecko. Terapia u dzieci z niewielkimi deficytami ruchowymi pomaga w harmonijnym rozwoju psychomotorycznym.

Metoda NDT – jest to neurorozwojowa metoda przeznaczona dla dzieci:

 •  z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • niedowładami kończyn i tułowia
 • zespołami genetycznymi,
 • Zespołem Downa
 • z różnymi chorobami neurologicznymi i dysfunkcjami rozwojowymi

W metodzie tej normalizowane jest napięcie mięśniowe a prowadzenie przez terapeutę umożliwia ruch, poruszanie w prawidłowych wzorcach. Terapia odbywa się we współpracy z dzieckiem. Bardzo dużą uwagę zwraca się na nawiązanie kontaktu z dzieckiem i priorytetem jest aby dziecko nie płakało, wtedy o wiele szybciej uzyskujemy efekty w terapii. Rehabilitacja dzieci z uszkodzeniem mózgu pomaga stać się jak najbardziej samodzielnymi i uczy wykorzystania wszystkich możliwości ruchowo- poznawczych.

Metoda NDT-Bobath  jest to neurologiczna terapia przeznaczona dla osób dorosłych:

 •  po udarach mózgu
 • uszkodzeniach mózgowo – czaszkowych
 • chorobach neurologicznych