METODA PNF

Metodę PNF stosujemy u dzieci, które potrafią już współpracować z terapeutą.

WSKAZANIA DO PODJĘCIA TERAPII METODĄ PNF

Opierając się na budowie anatomicznej dziecka, PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające, trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. PNF wiele uwagi poświęca także kontroli motorycznej pacjenta. Terapeuta współpracując z pacjentem stara się przywrócić prawidłowe wzorce motoryczne, takie jak siadanie, wstawanie, ubieranie, chodzenie, jak również prawidłowe utrzymywanie postawy ciała.