METODA JOHANSENA

NA CZYM POLEGA METODA JOHANSENA?

Metoda Johansena (IAS) jest jedynym programem domowym, której program terapii opiera się o indywidualnie przygotowane CD. Metoda ta została stworzona przez Dr Kjelda Johansena- duńskiego nauczyciela i psychologa. Oparta jest na specjalnie nagranej na syntezatorze muzyce, słuchanej w domu przez słuchawki 10 minut dziennie. Postępy są kontrolowane co 4-10 tygodni ( w zależności od wieku), wtedy podejmowane są decyzje o ew. zmianie CD. Cały program terapii trwa
6- 18 mi-cy. Dzieci najczęściej potrzebują 9-10 m-cy.

Nawet dziecko, które normalnie słyszy może mieć problemy z centralnym przetwarzaniem bodźców słuchowych z rożnych przyczyn.
Dojrzewanie umiejętności słuchania może być wzmacniane poprzez dodatkową stymulację.
Program terapeutyczny ma na celu poprawę zdolności i zachowań w zakresie: uwagi i koncentracji, rozumienia mowy, artykulacji, komunikacji, przetwarzania fonologicznego, samooceny.

 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT TERAPII SŁUCHU

Terapia słuchu jest terminem używanym, do opisania szeroko rozumianego pojęcia treningu słuchowego. Najczęściej są to programy oparte o mowę i muzykę, które są specjalnie wybrane i skomponowane, w celu lepszego rozumienia szczegółów, które słyszymy. Badania wykazały, że słyszenie, rozumienie muzyki i mowy mają wiele wspólnego. Wykazano, że lepszy słuch i radość ze słyszenia mają duży pozytywny wpływ na uwagą, nawiązywanie kontaktów i naukę.

Program terapeutyczny ma na celu poprawę zdolności i zachowań w zakresie:

 • uwagi i koncentracji
 • rozumieniu mowy
 • artykulacji
 • komunikacji
 • przetwarzania fonologicznego
 • samooceny

Terapię zaczynamy od DIAGNOZY SŁUCHU, którą przeprowadza tylko i wyłącznie certyfikowany i wyszkolony terapeuta. On dysponuje wiedzą i doświadczeniem , dokonuje diagnozy i planuje indywidualny program terapii oraz czuwa nad jej przebiegiem.

Indywidualny Program Stymulacji Słuchowej IAS Johansen prowadzony jest przez certyfikowanego terapeutę. Terapia obejmuje dzieci ( od 3 r. życia)i dorosłych.

Terapia obejmuje osoby:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z porażeniem mózgowym
 • nadwrażliwością na dźwięki
 • osobami z autyzmem

Terapia słuchu poprawia nie tylko słuch, ale również:

 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • Czytanie
 • Rozumienie mowy
 • Artykulację
 • Komunikację
 • Samoocenę
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała
 • Utrzymanie równowagi
 • Koordynację ruchów
 • Motorykę

Zaletami terapii są:

 • dostępność
 • możliwość odbywania terapii w domu
 • wygodna dla osób mieszkających daleko od gabinetu

Terapia jest mało inwazyjna i przyjemna dla osób poddających się niej. Jest bardzo dyskretna.