KLUB MAMY I MALUSZKA

 KLUB MAMY I MALUSZKA CZYLI JAK WYGLĄDAJĄ NASZE ZAJĘCIA

 

DOBRY START MOJEGO DZIECKA

Klub mamy i maluszka to miejsce dla niemowląt i dzieci do 3 r. życia i ich rodziców. Są to zajęcia, które wspomagają rozwój psychoruchowy dziecka poprzez masowanie, bujanie oraz śpiewanie. Zabawy te, uczą dzieci współdziałania, rozwijania kontaktów społecznych i pomagają lepiej funkcjonować w rozwoju ruchowym, emocjonalnym, jak również w rozwoju mowy.  Są to aktywności ogólnorozwojowe, które opierają się o doświadczenia sensoryczne czyli zmysłowe: czuciowe, równoważne, słuchowe, wzrokowe, węchowe. Zajęcia przygotowują dzieci do żłobka i przedszkola.