DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

PROFILAKTYKA, DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Służymy wsparciem i pomocą dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Pracujemy również z dziećmi bez diagnozy, mającymi problemy w nauce, z deficytami rozwojowymi z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, nieśmiałymi, wycofanymi, zamkniętymi w sobie oraz z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania. Prowadzimy terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ADHD.

Swoją pomocą obejmujemy również rodziców, aby poprawiać ich jakość życia, proponujemy wsparcie i pomoc w zrozumieniu przyczyn rozmaitych zachowań ich podopiecznych oraz poznanie metod pracy z nimi. Z naszego doświadczenia wiemy, że równoległa pomoc dziecku i rodzicom to najlepsza droga do sukcesu. Dlatego zachęcamy do udziału we wspólnych zajęciach.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA?

  • terapię pedagogiczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy wg metody krakowskiej
  • terapię pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym niedosłuchem
  • naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną wg prof. J. Cieszyńskiej
  • wczesną interwencję pedagogiczną stymulującą: mowę i język, intelekt, pamięć, motorykę, rozwój zabawy, percepcję wzrokową i słuchową, np. dla dzieci urodzonych przedwcześnie, z zespołami genetycznymi
  • terapię dla dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektycznych

Każde dziecko zasługuje na pochwałę i uśmiech, a każdy rodzic może znaleźć powody do dumy ze swojego dziecka. Głęboko wierzymy, iż większość dzieci doświadczających problemów w nauce może znaleźć ich rozwiązanie, jeśli zostanie im udzielona wczesna pomoc i profesjonalne wsparcie. W swej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody, interesujące pomoce dydaktyczne i profesjonalny sprzęt terapeutyczny.