CENNIK

AKTUALNY CENNIK 

Terapia indywidualna integracji sensorycznej 80 zł

Terapia korekcyjna 80 zł

Terapia pedagogiczna 80 zł

Terapia logopedyczna 80 zł

Badanie przetwarzania słuchowego metodą Johansena – diagnostyczne 120 zł

Badanie przetwarzania słuchowego metodą Johansena – kontrolne 100 zł

Diagnozy integracji sensorycznej za 1 jednostkę diagnostyczną = 45 minut 90 zł

Dzieci powyżej 5 lat 3 x 45min 270 zł

Dzieci do 5 roku życia 2 x 45 min 180 zł

Wizyty instruktażowe integracji sensorycznej, korektywy 90 zł

Wydanie diagnozy na piśmie dla pacjentów nie będących w stałej terapii 50 zł

Terapia grupowa dzieci jedne zajęcia – obowiązuje opłata miesięczna 25 zł

Rehabilitacja dorosłych 90 –  100zł

Terapia indywidualna integracji sensorycznej u Danuty Kwiatkowskiej-Kmiołek 100 zł

Wizyty diagnostyczne niemowlęce 110 zł

Wizyty terapeutyczne niemowlęce u Danuty Kwiatkowskiej-Kmiołek 100 zł

Wizyty terapeutyczne niemowlęce 90 zł

Terapia neurologiczna dorosłych 90 – 100 zł

Terapia grupowa „Zdrowy kręgosłup” 25 zł

Klub Mamy i Maluszka – (obowiązuje opłata miesięczna) 4 x 45 min 100 zł, 5 x 45 min 125 zł

Masaż Shantala – grupowy kurs, 4 x 45 minut 150 zł

Masaż całościowy 80 zł

Masaż częściowy 60 zł

Zajęcia grupowe TRE u Anny Siekierskiej 6 x 90 minut 200 zł

Zajęcia indywidualne TRE u Anny Siekierskiej 100 zł

Terapia czaszkowo-krzyżowa dorośli 180 zł

Terapia czaszkowo-krzyżowa dzieci 150 zł

Terapia ginekologiczna – konsultacja i terapia 80 zł