Reholandia

Proponujemy holistyczną rehabiltację i terapię niemowląt, dzieci i dorosłych. Obserwując ciało dziecka można określić jakie występują zaburzenia sensoryczne, napięcia psychiczne i jakie trudne relacje towarzyszą mu w rodzinie. To wszystko manifestuje się w zachowaniu ciała i ogólnym funkcjonowaniu. Dlatego, żeby uzdrowić ciało pracujemy w wielu przestrzeniach funkcjonowania dziecka. Czasami zaczynamy terapię od rodziców. Oferujemy wielospecjalistyczną kompleksową rehabilitację dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz innymi zaburzeniami wieku rozwojowego. Bazujemy na najnowszej wiedzy i doświadczeniach z fizjoterapii, neurologii, neuropsychologii, pedagogiki.

prowadzimy terapię:

- niemowląt z zaburzonym napięciem mięśniowym
- niemowląt i dzieci z zaburzeniami i schorzeniami neurologicznymi
- niemowląt i dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
- skolioz i wad postawy
- dzieci autystycznych
- z Zespołem Aspergera
- dzieci z zaburzonym rozwojem mowy
- dzieci z problemami w uczeniu
- dzieci z zaburzonym centralnym przetwarzaniem słuchowym
- dzieci z trudnościami w relacjach społecznych
- dzieci z problemami emocjonalnymi
- dzieci z zaburzeniami koordynacji ruchowej
- relacji w rodzinie
- dorosłych w zakresie relacji z dzieckiem
- dorosłych z bólami kręgosłupa i innych

Metody jakimi pracujemy:

-NDT-bobath, NDT Baby, Integracji Sensorycznej, PNF, Czaszkowo-Krzyżowa, Vojty, Johansena, dr Sally Goddard, FITS - Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz, Kinezjologia edukacyjna “Brain Gym”, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą Mckenzie , Kinesio Taping , Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, trening funkcji wzrokowych. Od maja 2017 roku wprowadziliśmy nowe metody pracy z dziećmi. Rozszerzyliśmy działania o terapię bazalną przeznaczoną dla dzieci z Zespołem Aspergera, Autyzmem i upośledzonych umysłowo i ruchowo. Nowością jest również terapia na powięziach ciała FDM, FDM-Neuro przeznaczona dla pacjentów z problemami ruchowymi, wadami postawy, skoliozami, niedowładami kończyn.

Strona główna